Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
วีซ่า

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายวีซ่า!

ฝ่ายวีซ่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ เรารับผิดชอบการให้บริการเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ เป็นการชั่วคราว และสำหรับผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยในสหรัฐฯ เป็นการถาวร

ผู้เดินทางที่เกิดในสหรัฐฯ และผู้ที่ถือสองสัญชาติโดยมีสัญชาติสหรัฐฯ ต้องเดินทางเข้าสหรัฐฯ ด้วยหนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา

ในส่วนนี้ ท่านจะสามารถอ่านข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการขอวีซ่าชนิดที่เหมาะสมกับจุดประสงค์การเดินทางไปสหรัฐฯ ของท่าน

สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว โปรดไปที่วีซ่าชั่วคราว สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสหรัฐฯ เพื่อการอยู่อาศัยถาวร โปรดไปที่วีซ่าถาวร

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวีซ่า โปรดอ่านคำถามที่มักพบบ่อยของเรา โดยท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่าได้ที่เว็บไซต์ของกองกิจการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ หรือจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ

ระเบียบในการเข้าสู่สถานทูต

ข้อมูลติดต่อ

 • แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพฯ
  เลขที่ 95 ถนนวิทยุ
  กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
  อีเมล์ 
  เว็บไซต์

  ศูนย์บริการข้อมูลการสมัครวีซ่าและการจองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ 001-800-13-202-2457

  ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ
  วีซ่าชั่วคราว
  โทร +66-02-205-5003 (ภาษาอังกฤษ) หรือ +66-02-205-5007 (ภาษาไทย)

  วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น
  โทร +66-02-205-5004