Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

ข่าวสถานทูต 2554

คำกล่าว
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
พิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พลอากาศเอกกนิษฐ์ พลโท กลัค เอกอัครราชทูตประจำประเทศต่างๆ แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนจากเหล่าทัพของสหรัฐอเมริกา ไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่าน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ 2011

ก่อนอื่น ดิฉันใคร่ขอขอบคุณประเทศไทย ซึ่งเป็นเจ้าภาพการฝึก เป็นพันธมิตรและมิตรประเทศของเรา สำหรับไมตรีจิตอันงดงาม การทำงานอย่างมืออาชีพ และความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะทำให้ชุดการฝึกคอบร้าโกลด์ซึ่งจัดขึ้นที่นี่มาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ประสบความสำเร็จ สำหรับคอบร้าโกลด์ 2011 ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ไทยเป็นมิตรประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐฯ ในเอเชีย และการฝึกที่เริ่มต้นในรูปแบบของการฝึกระดับทวิภาคีในช่วงสงครามเย็นได้กลายเป็นหนึ่งในชุดการฝึกที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วภูมิภาค คอบร้าโกลด์คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากประเทศไทย และในนามของรัฐบาลสหรัฐฯ ดิฉันขอกล่าวขอบคุณประเทศไทย ณ ที่นี้

นอกจากนั้น ดิฉันขอขอบคุณกองบัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก โดยเฉพาะหน่วยนาวิกโยธินประจำกองบัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ซึ่งมีพลโทกลัค ผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธินโพ้นทะเลเป็นตัวแทน โดยมีหน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการในปีนี้ ความพยายามของกองบัญชาการกองกำลังสหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิกมีบทบาทโดยตรงในการทำให้คอบร้าโกลด์ 2011 เป็นการฝึกระดับแนวหน้า และเป็นเครื่องหมายอย่างชัดเจนของความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของสหรัฐฯ ที่มีต่อภูมิภาค

ปีนี้ถือเป็นปีแรกที่ดิฉันได้มีโอกาสเยี่ยมชมการฝึกคอบร้าโกลด์ และได้ประจักษ์ถึงการทำงานเป็นทีม ซึ่งได้สร้างความสำเร็จแก่คอบร้าโกลด์ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ทหารทั้งหญิงชายกว่า 13,000 คนจากเจ็ดประเทศซึ่งเข้าร่วมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2011 ควรรู้สึกภูมิใจ ทหารของเราและเหล่าพลเรือนที่ให้การสนับสนุนร่วมฝึกซ้อมเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อพัฒนาทักษะของตน ทั้งบนบก ในอากาศ และในน่านน้ำทั่วประเทศไทย

ปีนี้ยังเป็นปีแรกที่มาเลเซียร่วมการฝึกกับเรา และดิฉันขอขอบคุณเหล่าทัพของมาเลเซีย รวมทั้งกองกำลังจากประเทศอื่นๆ ทุกประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ที่ทำให้การฝึกคอบร้าโกลด์ประสบความสำเร็จด้วยดี รัฐบาลของประเทศของเรามองเห็นความสำคัญของความมั่นคงที่การฝึกพหุภาคีนี้นำมาสู่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

อีกทั้งในปีนี้ ทหารที่ร่วมฝึกในคอบร้าโกลด์ก็ยังได้ทำการฝึกฝ่ายอำนวยการร่วมเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการมีกองบัญชาการผสมแห่งเดียว  ดังนั้นจึงเป็นการพัฒนาสมรรถภาพในการประสานงานระหว่างกองทัพของเรา
  
อย่างไรก็ดี คอบร้าโกลด์ไม่ได้เป็นเพียงโอกาสสำหรับนายทหารระดับสูงของกองทัพได้มาพบปะพูดคุยกันเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำหรับทหารทุกคนในกองทัพที่จะได้สร้างสัมพันธไมตรีอันยั่งยืนซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในภายภาคหน้า ทหารวัยหนุ่มสาวที่ร่วมการฝึกภาคสนามในปีนี้จะกลายเป็นทหารชั้นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า สายสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างพวกท่านในช่วงของการฝึกร่วมกันในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการปฏิบัติการร่วมด้าน
มนุษยธรรมและความมั่นคงในอนาคต

นอกจากนี้ คอบร้าโกลด์ก็ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาทักษะทางการทหารเท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่ทางทหารของเราทั้งหญิงและชายยังได้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยด้วย

พวกเขาได้ช่วยกันสร้างโรงเรียนทั่วประเทศไทย และให้บริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากแก่ชาวบ้านในชนบท รวมทั้งยังได้บริจาคเสื้อผ้าและรองเท้าแก่ผู้ยากไร้ด้วย

ลองคิดดูสิคะว่าชาวบ้านจะรู้สึกอย่างไรเมื่อได้รับแว่นตาอันใหม่หลังจากที่มองเห็นไม่ชัดมาเป็นเวลานาน หรือได้รับการรักษาฟันที่ปวดมานานหลายปี หรือได้รับรองเท้าคู่ใหม่เป็นครั้งแรก งานที่เราร่วมกันระหว่างการฝึกคอบร้าโกลด์ก็คือ เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น เรากำลังช่วยกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้นและมั่นคงขึ้นสำหรับพวกเราทุกคน

ขอให้พวกเราจำสิ่งนี้ไว้และสัญญาว่าจะทำงานร่วมกันต่อไปอย่างที่ทำมาตลอดเป็นเวลาหลายปีแล้ว

ท้ายที่สุด ดิฉันขอกล่าวกับประชาชนชาวไทยว่า นี่คือการฝึกของท่านด้วย

ดิฉันตั้งความปรารถนาไว้ว่าการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพของท่านในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา จะช่วยสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและสดใสยิ่งขึ้นสำหรับท่านและบุตรหลานของท่าน จากการที่เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของท่านและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเรากับท่าน เราหวังว่าเราได้สร้างสัมพันธภาพกับท่านที่จะยั่งยืนตลอดไป ไทยเป็นพันธมิตรของเรา และชาวไทยคือมิตรของเรา ท่านเป็นเจ้าภาพที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตสำหรับพวกเราทุกคน และเราขอขอบคุณ

ในขณะที่ความทรงจำเกี่ยวกับการฝึกในปีนี้ยังอยู่คงอยู่ในใจของเรา เราก็กำลังจะเริ่มวางแผนการฝึกคอบร้าโกลด์ 2012  หลายท่านในที่นี้จะได้ยืนเคียงข้างกันอีกในปีหน้า เพื่อที่เราจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง ความปลอดภัย และความมั่นคงสำหรับประชาชนในภูมิภาคแห่งนี้

ขอบคุณค่ะ