Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation

ข่าวสถานทูต 2552

สุนทรพจน์ของอัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ 
พิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ประจำปี พ.ศ. 2552
4 กุมภาพันธ์ 2552

พลเอกมนตรี  แขกผู้มีเกียรติ เพื่อนร่วมงาน สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่าน

ผมยินดีที่ได้มาทำพิธีเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ครั้งที่ 28  พวกเราเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ต่างรู้สึกตื่นเต้นกับการเปิดการฝึกคอบร้าโกลด์ซึ่งเป็นการฝึกที่สำคัญของเราในประเทศไทย  เกือบสามสิบปีแล้วที่คอบร้าโกลด์เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐฯ และไทยที่เด่นชัดที่สุด  ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา คอบร้าโกลด์ได้พัฒนาจากการฝึกร่วมผสมระดับทวิภาคีไปเป็นความร่วมมือพหุภาคีที่มีจุดมุ่งหมายเพี่อเพิ่มขีดความสามารถของมิตรประเทศในภูมิภาคนี้โดยมีประเทศไทยดำรงบทบาทผู้นำ   

สิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งคือสถานการณ์จำลองหลักของการฝึกคอบร้าโกลด์ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติการระดับพหุภาคีเพื่อรักษาความสงบและการรักษาสันติภาพในสภาพแวดล้อมที่หลายประเทศต้องร่วมมือกันและสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในเวทีโลก  การที่นานาประเทศร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตในภูมิภาคมีแนวโน้มว่าจะเป็นสิ่งปกติต่อไปในอนาคต  ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ในอนาคต จึงจำเป็นที่พันธมิตรทั้งหลายต้องฝึกร่วมกัน  ไม่มีการฝึกทางทหารใดจะดีกว่าคอบร้าโกลด์ในการเตรียมกองทัพของเราให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์จริงของโลกในการปฏิบัติการรักษาความสงบ การรักษาเสถียรภาพและการฟื้นฟูบูรณะ การให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และการปฏิบัติการรบ

เรามีกิจกรรมการฝึกที่น่าสนใจมากมายในช่วงการฝึกคอบร้าโกลด์นี้   ในสัปดาห์นี้ ทหารไทย อเมริกัน สิงคโปร์ อินโดนีเซียและญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการฝึกวางแผนฝ่ายอำนวยการซึ่งออกแบบไว้เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ  การฝึกนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เราทุกประเทศมีพันธะผูกพันเพิ่มขึ้นในการสนับสนุนสหประชาชาติด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ     

ในขณะเดียวกัน ตามฐานทัพต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศและนาวิกโยธินก็จะฝึกการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันและในสภาพแวดล้อมพหุภาคี  กองทัพของเราจะฝึกปฏิบัติการหลากหลายร่วมกันตั้งแต่ปฏิบัติการอพยพหนีภัยในสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบจนถึงการปฏิบัติการรบร่วม/ผสมเต็มพิกัด  ซึ่งการฝึกนี้จะรวมถึงการฝึกที่ใช้กระสุนจริงและการซ้อมรบโดยจะมีหน่วย U.S. Army Strykers และ U.S. Marine Corps Light Armored Vehicles เข้าร่วมฝึกด้วย  กองทัพเรือของเราก็จะฝึกร่วมกันในอ่าวไทย ฝ่ายอากาศยานของเราจะฝึกร่วมกับกองทัพอากาศ กองทัพเรือและกองทัพบกของไทยในภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบิน           
 
พร้อมกันนี้ ผู้เชี่ยวชาญของไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินโดนีเซียและสหรัฐฯ จะเข้าร่วมโครงการด้านมนุษยธรรมในหลายโครงการที่น่าประทับใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพวกเขา อีกทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในเชียงใหม่ ตาก สุโขทัยและจังหวัดอื่นๆ ด้วย

การฝึกคอบร้าโกลด์ในปีนี้เป็นกิจกรรมระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง เนื่องจากมีตัวแทนจากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมในการฝึก ในการสังเกตการณ์หรือให้การสนับสนุน  เราขอต้อนรับมิตรสหายจากทั่วโลกและขอขอบคุณเจ้าภาพชาวไทยสำหรับมิตรไมตรีที่มีต่อพวกเราทุกคนในการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกที่สำคัญยิ่งนี้ 

ผมอยากจะเน้นให้ทุกท่านเห็นว่าการฝึกคอบร้าโกลด์มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ อย่างไร  ในปีที่ผ่านมา เราฉลองครบรอบ 175 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างประเทศเราทั้งสอง  และเมื่อเรามองไปในอนาคต ความเป็นพันธมิตรทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐฯ จะยังคงเป็นเสาหลักแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเรา  เมื่อประธานาธิบดีโอบามาได้เข้าสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง หากเราหลับตาเพียงครู่ ก็สามารถจินตนาภาพได้ว่าอนาคตความสัมพันธ์ของเราจะเป็นอย่างไร  เรารู้สึกตื่นเต้นยินดีมากกับอนาคตแห่งความสัมพันธ์ทวิภาคีของเรานี้เมื่อเห็นว่าความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างไทยกับสหรัฐฯ มีกิจกรรมความร่วมมืออย่างการฝึกคอบร้าโกลด์เป็นรากฐาน จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อประธานาธิบดีท่านใหม่และคณะรัฐบาลของท่านดำเนินการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซีย

สุดท้ายนี้ ผมขอเน้นว่าการฝึกคอบร้าโกลด์ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญแห่งความร่วมมือทางทหารของเราได้ช่วยสร้างการเตรียมความพร้อมให้แก่กองทัพของเราทั้งสองเป็นอย่างดีในการปฏิบัติการภารกิจต่างๆ นับแต่การบรรเทาทุกข์ ดังที่เห็นได้ในช่วงการปฏิบัติการบรรเทาทุกข์อันเกิดจากมหันตภัยสึนามิเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไปจนถึงสมรรถภาพการรบจริง  พวกเรารู้สึกภาคภูมิใจกับผลสัมฤทธิ์ต่างๆ อันเกิดจาการฝึกที่ผ่านมาในอดีตและหวังว่าการฝึกครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเหมือนเช่นเคย

ขอบคุณครับ