Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160
 

ประกาศสำคัญ แบบฟอร์มการสมัครวีซ่า DS-160 เป็นแบบฟอร์มที่ใช้กับผู้สมัครที่จะสมัครวีซ่าประเภทชั่วคราวกับสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่ได้เปลี่ยนแบบฟอร์มและกระบวนการสมัครเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อสถานทูตฯ และสถานกงสุลที่ใช้แบบฟอร์ม DS-160 ท่านสามารถอ่านได้ที่หน้าเว็บไซต์

 1. ฉันจะหาแบบฟอร์ม DS-160 ได้จากที่ใด

  ท่านสามารถเข้าถึงแบบฟอร์ม DS-160 ได้จากเว็บไซต์ Consular Electronic Application Center หรือ จากลิ้งค์ของสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ในพื้นที่ที่มีการใช้แบบฟอร์ม DS-160 ต่อไปนี้ DS-160 informational page
 2. ฉันสามารถกรอกคำตอบในแบบฟอร์มเป็นภาษาถิ่นได้หรือไม่

  ไม่ได้ คำถามทุกข้อในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าเว้นแต่ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะเท่านั้น จะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้อักขระภาษาอังกฤษเท่านั้น แบบฟอร์มการสมัครที่ส่งมาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอาจได้รับการปฏิเสธ และท่านอาจจะต้องยื่นแบบฟอร์มใหม่
 3. จำเป็นต้องตอบคำถามทุกข้อในแบบฟอร์ม DS-160 หรือไม่

  ท่านจำป็นต้องตอบคำถามส่วนมากในแบบฟอร์ม DS-160 ท่านอาจไม่ต้องตอบคำถามที่เขียนว่า “Optional” ได้ คำถามบางข้ออาจเลือกตอบว่า “Does Not Apply” ได้ ถ้าคำถามนั้นไม่ตรงกับกรณีของท่าน ท่านสามารถทำเครื่องหมายในช่องว่างที่เขียนว่า “Does Not Apply” คำถามอื่นๆ นอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับการตอบ ท่านจะไม่สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัครที่ไม่ได้ตอบคำถามในข้อที่กำหนดให้ต้องตอบได้ ในกรณีนี้ ท่านจะได้ข้อความแจ้งให้ท่านต้องตอบคำถามดังกล่าวให้สมบูรณ์จึงจะสามารถดำเนินการสมัครวีซ่าของท่านต่อไปได้ หากท่านไม่ตอบคำถามในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ต้องตอบ แบบฟอร์มการสมัครของท่านอาจได้รับการปฏิเสธ
 4. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันต้องออกจากกระบวนการกรอกแบบฟอร์มขณะที่กรอกแบบฟอร์มไม่เสร็จ

  แบบฟอร์ม DS-160 จะ “หมดเวลา” (“time out”) หลังจากที่ท่านไม่ดำเนินการใดๆ กับแบบฟอร์มเป็นเวลาประมาณ 20 นาที การตั้งค่าให้แบบฟอร์ม “หมดเวลา” นี้เพื่อเป็นการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน หากแบบฟอร์มหมดเวลา ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้กรอกลงบนแบบฟอร์มจะหายไป เพื่อป้องกันไม่ให้ท่านเกิดปัญหาข้อมูลหายเนื่องจาก “หมดเวลา” ท่านควรกดปุ่ม Save หรือปุ่มจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอขณะที่ท่านกำลังกรอกแบบฟอร์ม ในการจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร ท่านต้องกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” (“Save”) ที่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ การกดปุ่มจัดเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลการสมัครของท่านชั่วคราว โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครของท่านอย่างถาวรนั้น ท่านต้องกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูลในรูปแฟ้มข้อมูล (“Save Application to File”) หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” (“Save”) ที่หน้าต่างดาว์นโหลด (File Download  window) แล้วกำหนดพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ท่านต้องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครลงไป กดปุ่ม browse เพื่อหาที่อยู่ดังกล่าว แล้วกดปุ่ม “Save” ที่หน้าต่าง Save As ระบบจะดาว์นโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครของท่านลงบนพื้นที่ที่ท่านกำหนดไว้ เมื่อดาว์นโหลดเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถกดปุ่ม “ปิด” (“Close”) เพื่อกลับสู่หน้าแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า หลังจากนั้นท่านสามารถเลือก “Import Application Date” ที่อยู่บนหน้า “เริ่มกระบวนการ” (“Getting Started”) เพื่ออัพโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครที่ท่านได้กรอกไว้
 5. ฉันเข้าใจว่า ฉันสามารถอัพโหลดรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครวีซ่าของฉันได้ ฉันจะหารูปถ่ายดิจิทัลที่สามารถอัพโหลดลงในแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าของฉันได้อย่างไร

  กรุณาไปที่ Guidelines for Photographs - for Online Visa Applications  เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้กล้องถ่ายรูปดิจิทัล และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสแกนรูปถ่าย
 6. ที่หน้ายืนยัน “confirmation page” มีเครื่องหมายกากบาท “X” บนช่องรูปถ่าย สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร

  หมายความว่า การอัพโหลดรูปถ่ายของท่านไม่สำเร็จ ดังนั้น ท่านจะต้องยื่นรูปถ่ายที่อัดแล้วที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งหน้ายืนยันของแบบฟอร์ม DS-160 ที่กรอกทางอินเตอร์เน็ต โปรดติดต่อสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่ท่านจะสมัครวีซ่า เกี่ยวกับคำแนะนำในการแนบรูปถ่ายของท่านบนหน้ายืนยันแบบฟอร์ม ท่านสามารถดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครวีซ่าได้ที่ Nonimmigrant Photograph Requirements ถ้าหน้ายืนยันของท่านมีรูปปรากฏอยู่ หมายความว่า ท่านได้อัพโหลดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าได้สำเร็จ ท่านไม่จำเป็นต้องยื่นรูปถ่ายที่อัดแล้วอีก
 7. ทำไมข้อมูลที่ฉันได้แก้ไขไว้แล้วโดยใช้ลิ้งค์ “edit” บนหน้าทบทวน “review page” ถึงไม่ได้รับการจัดเก็บลงไป

  ในจัดเก็บ (save) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากลิ้งค์ของหน้าทบทวน (review page) ท่านต้องใช้ปุ่มที่อยู่ด้านล่างของแต่ละหน้าในการดำเนินการ แทนที่จะใช้ปุ่ม กลับ/ถัดไป (back/forward) ของเบราเซอร์หรือปุ่มที่อยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ
 8. ฉันควรจัดเก็บ (save) แบบฟอร์มการสมัครของฉันก่อนการยื่น (submit) แบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ใช่หรือไม่

  ใช่! หากสามารถทำได้ ท่านควรจัดเก็บแบบฟอร์มการสมัครของท่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือจัดเก็บลงบนแผ่นซีดีก่อนยื่นแบบฟอร์มการสมัครทางอิเล็กทรกนิกส์ การจัดเก็บแบบฟอร์มการสมัครลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีประโยชน์สองประการ ประการแรก หากสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลปฏิเสธแบบฟอร์มการสมัครของท่านเนื่องจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ เช่น ท่านตอบคำถามในแบบฟอร์มไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ตอบคำถามในข้อที่กำหนดให้ต้องตอบ ท่านจะสามารถเข้าไปแก้ใขแบบฟอร์มที่ท่านได้จัดเก็บไว้ ตอบคำถามที่ท่านยังตอบไม่สมบูรณ์ และยื่นแบบฟอร์มที่สมบูรณ์อีกครั้ง โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ทั้งหมด ประการที่สอง ถ้าท่านเป็นผู้ที่ต้องสมัครวีซ่าบ่อยครั้ง ท่านสามารถอัพเดทแบบฟอร์มการสมัครของท่านสำหรับการสมัครวีซ่าครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการสมัครที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากการสมัครครั้งก่อน
 9. ฉันจะจัดเก็บ (save) แบบฟอร์มการสมัครได้อย่างไร

  ในการจัดเก็บข้อมูลแบบฟอร์มการสมัคร ท่านต้องกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” (“Save”) ที่บริเวณกึ่งกลางด้านล่างของหน้าจอ การกดปุ่มจัดเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลการสมัครของท่านชั่วคราว ในการที่จะจัดเก็บข้อมูลการสมัครของท่านอย่างถาวรนั้น ท่านต้องกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูลการสมัครในรูปแฟ้มข้อมูล” (“Save Application to File”) หลังจากนั้นกดปุ่ม “จัดเก็บข้อมูล” (“Save”) ที่หน้าต่างดาว์นโหลด (File Download  window) แล้วแจ้งพื้นที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่ท่านต้องการจัดเก็บข้อมูลแฟ้มข้อมูลการสมัครลงไป กดปุ่ม browse เพื่อหาที่อยู่ดังกล่าว แล้วกดปุ่ม “Save” ที่หน้าต่าง Save As ระบบจะดาว์นโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครของท่านลงบนพื้นที่ที่ท่านได้กำหนดไว้ เมื่อการดาว์นโหลดสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถกดปุ่ม “ปิด” (“Close”) เพื่อกลับสู่หน้าแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า หลังจากนั้นท่านสามารถใช้ตัวเลือก (Option) “Import Application Date” ที่อยู่บนหน้า “เริ่มกระบวนการ” (“Getting Started”) เพื่ออัพโหลดข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครที่ท่านได้กรอกไว้
 10. ฉันควรจะนำแบบฟอร์มการสมัครทั้งหมดมาในวันสัมภาษณ์วีซ่า หรือนำเฉพาะหน้ายืนยันของแบบฟอร์มมาเท่านั้น

  ท่านไม่ควรนำแบบฟอร์มการสมัครทั้งหมดมา หน้ายืนยันของแบบฟอร์มการสมัครของท่านเพียงพอแล้วในการเรียกดูข้อมูลบนแบบฟอร์มการสมัครของท่าน ท่านต้องนำหน้ายืนยันดังกล่าวมาด้วยตลอดทั้งกระบวนการสมัครวีซ่า หากไม่มีหน้ายืนยันของแบบฟอร์มดังกล่าว เราจะไม่สามารถเรียกดูข้อมูลบนแบบฟอร์มการสมัคร   วีซ่าของท่านได้ และไม่สามารถดำเนินการสมัคร  วีซ่าของท่านได้
 11. ฉันจะเดินทางพร้อมครอบครัวหรือเดินทางเป็นหมู่คณะ ฉันสามารถสร้างแบบฟอร์มการสมัครสำหรับครอบครัวหรือแบบฟอร์มการสมัครเป็นกลุ่มได้หรือไม่

  ได้ บนหน้า “ขอบคุณ” (“Thank you” page) ท่านจะเห็นตัวเลือก (option) ในการสร้างแบบฟอร์มการสมัครสำหรับครอบครัวหรือสำหรับกลุ่ม (create a family or group application) เมื่อท่านกดเลือกตัวเลือกนี้แล้ว ข้อมูลบางประการบนแบบฟอร์มการสมัครของท่าน เช่น จุดหมายการเดินทาง จะถูกส่งไปที่แบบฟอร์มใหม่โดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าหากท่านใช้ตัวเลือกนี้ท่านจะต้องสร้างแบบฟอร์มการสมัครให้แก่สมาชิกในครอบครัวทุกคนที่จะเดินทางพร้อมกับท่านหรือสร้างแบบฟอร์มการสมัครให้แก่บุคคลที่จะเดินทางเป็นหมู่คณะร่วมกับท่าน
 12. ถ้าฉันใช้ตัวเลือก (option) บนหน้า “ขอบคุณ” (“Thank you” page) เพื่อสร้างแบบฟอร์มการสมัครสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือการสมัครเป็นหมู่คณะ ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ระบบกรอกให้โดยอัตโนมัติได้หรือไม่

  ได้ ถ้าผู้สมัครคนใดมีนามสกุลหรือสัญชาติที่ต่างออกไป เช่น ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวก่อนการยื่นแบบฟอร์มการสมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
 13. เมื่อฉันดำเนินการสมัครวีซ่าโดยใช้แบบฟอร์ม DS-160 แล้วฉันจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มอื่นๆ อีกหรือไม่

  ไม่ โดยมีข้อยกเว้นสองประการ เมื่อท่านสมัครขอวีซ่าที่สถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐฯ ที่กำหนดให้ใช้แบบฟอร์มการสมัคร วีซ่าชั่วคราวทางอินเตอร์เน็ต DS-160 ท่านจะกรอกแบบฟอร์มการสมัครดังกล่าวเพียงหนึ่ง (1) ฟอร์มเท่านั้น สำหรับสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลสหรัฐที่เปลี่ยนมาใช้กระบวนการสมัครวีซ่าแบบใหม่นี้ แบบฟอร์ม DS-160 จะถูกใช้แทนที่แบบฟอร์มต่อไปนี้ DS-156, DS-157, DS-158 และ DS-3020 โดยท่านไม่มีความจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวอีกต่อไป โปรดทราบว่า ยกเว้นผู้สมัครวีซ่าคู่หมั้น (K-1/2) ที่ยังคงต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-156 และ DS-156K และผู้สมัคร   วีซ่าสำหรับนักธุรกิจ/นักลงทุนตามสนธิสัญญา (Treaty Trader/Treaty Investor visa) โดยโปรดอ่านคำอธิบายในข้อ 14 ด้านล่าง

  เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตรวจสอบกับเว็บไซต์ของสถานทูตฯ และสถานกงสุลที่ท่านจะสมัครวีซ่าชั่วคราว เกี่ยวกับข้อมูลการสมัคร  วีซ่าในสถานที่นั้นๆ สถานทูตฯ และสถานกงสุลแต่ละแห่งทั่วโลกจะเปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์ม DS-160 ไม่พร้อมกัน ดังนั้นสำหรับสถานทูตฯ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้แบบฟอร์ม DS-160 ผู้สมัครวีซ่ายังคงจะต้องใช้แบบฟอร์มเดิมทั้งหมดอยู่ตามที่จำเป็น
 14. ฉันกำลังจะสมัครวีซ่าชนิด E สำหรับนักธุรกิจ/นักลงทุนตามสนธิสัญญา (Treaty Trader/Treaty Investor visa) ฉันจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 และแบบฟอร์ม DS-156E หรือไม่

  ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี หากท่านเป็นผู้สมัครวีซ่าชนิด E ที่เป็นนักลงทุนหลัก (Principal Investor E-2) ท่านจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เพียงแบบฟอร์มเดียวเท่านั้น หากท่านเป็นนักธุรกิจตามสนธิสัญญา (Treaty Trader E-1) หรือเป็นพนักงานในระดับบริหาร/ระดับจัดการ/พนักงานที่มีตำแหน่งสำคัญ ท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-160 และท่านหรือนายจ้างของท่านจะต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-156E ที่เป็นแบบฟอร์มปกติ (ในปีหน้า จะมีการใช้แบบฟอร์มข้อมูลการสมัครวีซ่าธุรกิจที่เรียกว่า DS-161 E Visa Business Information form ซึ่งท่านหรือนายจ้างของท่านจะสามารถกรอกแบบฟอร์มดังกล่าวทางอินเตอร์เน็ตและยื่นแบบฟอร์มดังกล่าวทางอิเล็กทรอนิกส์ไปที่กระทรวงฯ ได้ จนกระทั่งถึงเวลานั้น นักธุรกิจตามสนธิสัญญา ผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานที่มีตำแหน่งสำคัญทุกท่านภายใต้วีซ่าธุรกิจประเภท E จะต้องกรอกและยื่นแบบฟอร์ม DS-156E ที่เป็นแบบฟอร์มปรกติ