Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

U.S. Citizenship and Immigration Services

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติมีหน้าที่บริหารงานตรวจคนเข้าเมือง, งานวินิจฉัยการแปลงสัญชาติ และ วางนโยบายและการจัดบุริมภาพการบริการตรวจคนเข้าเมือง

USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ผู้ช่วยทูตฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง: โดนัล โมนิกา (Donald Monica)
รองผู้ช่วยทูตฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง: ไบอัล สปัลเตอร์ (Brian Spalter)

ผู้ช่วยทูตและรองผู้ช่วยทูตฯ ฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติUSCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียมีหน้าที่กำกับดูแล USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียในกรุงเทพมหานครและสำนักงานย่อยในกรุงปักกิ่ง กวางโจว กรุงมะนิลา กรุงนิวเดลฮีและกรุงโซล พื้นที่ในอำนาจดูแลของ USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียครอบคลุมฮ่องกงและเกาะที่อยู่ใกล้เคียง ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ภาคพื้นทวีปเอเซียทั้งหมดที่อยู่ด้านตะวันตกของอัฟกานิสถานและตะวันออกของปากีสถานและอินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี โอกินาวาและประเทศอื่นๆ ในแปซิฟิก

USCIS สำนักงานประจำกรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักงานภาคสนาม: เกรกกอรี่ แซนเดอส์ (Gregory Sanders)

USCIS สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติประจำประเทศไทยมีขอบเขตอำนาจที่จะพิจารณาคำร้องที่มาจากออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา ติมอร์ตะวันออก ฮ่องกง อินโดนีเซีย ลาว มาเก๊า มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนามและไทยเท่านั้น

หน้าที่หลักได้แก่:

 • การดำเนินการผู้อพยพ 
 • การแปลงสัญชาติ (ทหาร) 
 • การรับบุตรบุญธรรม (Forms I-600A and I-600) 
 • คำร้องขอเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกาเฉพาะญาติลำดับต้น (Form I-130) 
 • คำร้องขอเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกาแบบพิเศษ (Form I-360) 
 • การสละสถานะการมีถิ่นที่อยู่ถาวรตามกฎหมายของคนต่างด้าวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Form I-407)

ข้อมูลแบบฟอร์ม, ขั้นตอน และ ค่าดำเนินการ โดยละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ USCIS

ข้อมูลติดต่อ

 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ
  ที่ตั้ง: อาคารสินทรอาคาร 2 ชั้น 15
  เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ
  กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

  โทรศัพท์: 02-205-5352 (ภายในประเทศไทย)
  โทรศัพท์: 011-662-205-5352 (โทรจากสหรัฐอเมริกา)
  อีเมล: BKKCIS.Inquiries@uscis.dhs.gov

  USCIS สำนักงานภูมิภาคเอเซียตั้งอยู่ติดกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา อาคารสินทรอาคาร 2 ชั้น 15 มีที่จอดรถยนต์ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจอดและมีทางเข้าออกสำหรับบุคคลที่ มีความต้องการพิเศษ

  สำนักงานฯ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 - 12.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและของอเมริกัน