Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
 • เมื่อวันที่ 22 เมษายน เอกอัครราชทูตเดวีส์พร้อมด้วยสมาชิกองค์การลูกเสือแห่งอเมริกา กอง 701 และกลุ่มกรีนทีมของสถานทูตสหรัฐอเมริการ่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสถานทูตฯ ตามโครงการปลูกต้นไม้ “16 trees for 2016”

  เมื่อวันที่ 22 เมษายน เอกอัครราชทูตเดวีส์พร้อมด้วยสมาชิกองค์การลูกเสือแห่งอเมริกา กอง 701 และกลุ่มกรีนทีมของสถานทูตสหรัฐอเมริการ่วมกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณสถานทูตฯ ตามโครงการปลูกต้นไม้ “16 trees for 2016”

 • เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตเดวีส์และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเพื่อพบกับนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำภาคประชาสังคม และผู้แทนมหาวิทยาลัย

  เมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา เอกอัครราชทูตเดวีส์และคณะเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐฯ เดินทางไปจังหวัดขอนแก่นเพื่อพบกับนักการเมืองท้องถิ่น ผู้นำภาคประชาสังคม และผู้แทนมหาวิทยาลัย

 • ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายนนี้ นักเรียนมัธยมห้าคนและที่ปรึกษาหนึ่งคนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ South East Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) ในสหรัฐอเมริกา

  ระหว่างวันที่ 5 – 30 เมษายนนี้ นักเรียนมัธยมห้าคนและที่ปรึกษาหนึ่งคนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ South East Asia Youth Leadership Program (SEAYLP) ในสหรัฐอเมริกา

 • เมื่อวันที่ 21 เมษายน เอกอัครราชทูตเดวีส์และภริยาเป็นเจ้าภาพจัดงานอภิปรายโต๊ะกลมกับผู้นำภาคประชาสังคมที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

  เมื่อวันที่ 21 เมษายน เอกอัครราชทูตเดวีส์และภริยาเป็นเจ้าภาพจัดงานอภิปรายโต๊ะกลมกับผู้นำภาคประชาสังคมที่สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง

 • เยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคได้แล้วด้วยการนำเสนอแนวความคิดพัฒนาเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมในการแข่งขันชิงรางวัลโครงการใหม่ที่ทางองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และโครงการผู้นำเยาวชนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (YSEALI) ประกาศเปิดตัวในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

  เยาวชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถช่วยเพิ่มความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคได้แล้วด้วยการนำเสนอแนวความคิดพัฒนาเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมในการแข่งขันชิงรางวัลโครงการใหม่ที่ทางองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) และ YSEALI

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ จากสถานทูตฯ

 • โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)
  โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI)

  เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหมู่เยาวชนอาเซียน รัฐบาลสหรัฐฯ ขอเชิญชวนเยาวชนชาวไทยอายุระหว่าง 18-35 ปี ลงทะเบียนเป็นสมาชิกและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) 

การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาปี 2559

เชิญสมัครขอวีซ่าวันนี้!